יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
טופס התחייבות לתשלום
טופס הצהרת רושם חוגי תפוח פיס (חדש)
נא הורד טופס, למלא ושמור במחשב, ולאחר מכן לשלוח לדוא"ל tparad@gmail.com
קרא עוד...
להלן טופס רישום לחוגי תפוח פיס. יש למלאו ולהעבירו למייל tparad@gmail.com או לפקס שמספרו 08-9973222 או במסירה אישית למזכירות תפוח פיס בימים א'-ה' בשעות 8:00-16:00
קרא עוד...
להלן טופס התחייבות לתשלום בעבור חוגי תפוח פיס. יש למלאו ולהעבירו למייל tparad@gmail.com או לפקס שמספרו 08-9973222 או במסירה אישית למזכירות תפוח פיס בימים א'-ה' בשעות 8:00-16:00
קרא עוד...
אירועים וחדשות
קמפוס מדעי טכנולוגי
רובוטיקה FIRST
תערוכת אמנות לאה מיכלסון
רפואה ובריאות
ביולוגיה וכימיה
היסטוריה ויהדות
פיזיקה ואסטרונומיה
מדע ואומנות
הנדסה