יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
יום שני, כז' בחשוון תשע"ט, 05.11.18 בין השעות 9:00-14:00
שעה: 14:00 - 9:00
מיקום: תפוח פיס ערד

במהלך חודש נובמבר יתקיים שבוע המייקרים הארצי Fablearn. כחלק מתפיסת פיתוח מצוינות בקהילה, התקיים אירוע מקומי לכל תלמידי תכנית אמירים, שכבות ה'-ו' ערד, וכיתות מצוינות שכבה ז'. בתכנית: פגישה עם יזמים ופיתוחים טכנולוגים מיני האקתון - חשיבה המצאתית "חקלאות אורבנית" !To Make The Desert Green Again סדנת חקר מדעי-טכנולוגי בתחום האקולוגיה. במהלך היום התקיים שיח רב משתתפים סביב שולחנות עגולים מבתיה"ס השונים, לפיתוח פתרון ותוצר קבוצתי. לתלמידים המשתתפים תוענק תעודה ואפשרות להשתתף בתכנית שנתית העוסקת ביזמות עסקית. אנו רואים באירוע זה, ציון דרך בפתיחת המרחב העירוני המשותף, לקידום מצוינות מדעית-טכנולוגית. לקיום האירוע גויסו שותפים רבים מהקהילה המקומית, יח' סביבתית נגב מזרחי, גיא שרף-נטפים, ויזמים מחוץ לעיר.כרזת אירוע.pdf תכנית יומית.pdf