יום ד', כג’ בסיון תשע”ט

צהרי מדע - תכנית לנוער שוחר מדע לכיתות ד'-ו' בתפוח פיס. מסגרת צהרי מדע תתקיים בימים א, ג, ה בנושאים חלל ותעופה, מדעי הטבע וכוללת תגבור לימודי בחשבון ואנגלית! נשמח לראותכם.... פלייר צהרי מדע.pdf