יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
שנה"ל תשע"ט (2018-2019)

טופס מקוון.pdf הערות: להוריד קובץ למחשב שלכם לפתוח אותו באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader למלא טופס וללחוץ על לחצן "שלח טופס" (גירסה האחרונה Acrobat Reader DC נדרשת) במידה ולא הותקנה גירסה Acrobat Reader DC במחשב - מלאו טופס, שמרו אותו בשם הרלוונטי במחשב וצרפו קובץ למייל tparad@gmail.com פלייר חוגים לשנה"ל