יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
מרכז המצוינות המדעי ערד מפתח מרחבי חינוך עדכניים. נרכש מיקרוסקופ דיגיטלי שיעמוד לרשות צוותי ההדרכה, ההוראה והתלמידים, לביצוע משימות חקר ותצפיות בתאים וחומרים. בתכניות הקורסים לשנה"ל הבאה ישולב תחום המיקרוביולוגיה לקידום עבודות חקר וגמר.

נסיונות ראשונים במיקרוסקופ החדש תצלומים שנערכו במסגרת התנסיות מצוינות מדעית