יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
יום שיא לשכבה א' עירוני, התקיים ב 13.02.18, יום שלישי, כחלק משיח במרחב העירוני המשותף. האירוע התקיים בתפוח פיס, מרכז מצוינות מדעי, בשיתוף ביה"ס לבאות מנגן ושר.
שעה: 13:05 - 8:30
מיקום: תפוח פיס ערד

כל השכבה הגיעה ליום פעילות שכלל שלוש תחנות פעילות, המאפיינות את החוויה הלימודית בתחום מדע ומוסיקה, מהיבטים שונים. תחנה ראשונה עסקה בפעילות חקר מדעי והבחנה בין קול, צליל ורעש. תחנה שניה עסקה במקצב ותנועה, הפעלה בתחום המוסיקה, בשיתוף לבאות. תחנה שלישית, תחנת חקר ויצירה של הרעשן וכלי הנגינה הדומים. הבחירה ברעשן הינה חלק מחיבור הנושא המוביל לחג פורים! החל בסמיכות למועד הפעילות, הכרת מסורת ישראל ומנהגי החג. בפעילות העירונית השתתפו כ-250 תלמידי השכבה מכלל בתי הספר, האווירה היתה של למידה פעילה מהנה! אירוע שיא עירוני הוא תוצר של שיתוף פעולה במרחב העירוני, בהנחה והתגייסות צוות תפוח פיס: ענת אוקנין, אורלי פינצבסקי, רחלי בינשטוק, ילנה מוסטוביץ-לבאות, וכל חברי צוות המנהלה בתפוח פיס ולבאות. במהלך הפעילות הוצגו מצגות: "קול, צליל ורעש", "רעשנים", "הרעשן במדע ואומנות" מערכת פעילויות: מערכת שעות.pdf