יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
כמסורת שנים קודמות בשבוע איכות הסביבה הבינלאומי אני מקיימים ב-06.06.2017 הפנינג עירוני בסימן התייעלות אנרגטית וחסכון משאבים לתלמידי שכבה ג'

מערכת להפנינג.pdf