יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט

מצגת נבחרת 2017.pdf מדריך הנבחרת - סאלי אזולאי *YouTube:6koM2WXQ2rs*