יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
התקיים ב24.01.2017 (כו' בטבת תשע"ז) בתפוח פיס ערד

הזמנה להפנינג ותכנייה - כאן במהלך פעילויות הוצג סרטון "הדגמה לפעולת החייאה"