יום ב', יג’ באדר א' תשע”ט
בעלת תואר ראשון במדע ההתנהגות. נולדתי בירושלים והיום אני תושבת באר שבע