יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
בעלת תואר ראשון במדע ההתנהגות. נולדתי בירושלים והיום אני תושבת באר שבע