יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
יגאל אלימלך,אדריכל פנים B.A

בזמנים אלה של העידן הטכנולוגי והשפעותיו על התפתחות הנוער,ישנה תחושה שבמקרה של ניתוק האנרגיה מהמחשב יוותרו ילדינו עם מעט מאוד כלים אישיים שצברו בלעדיו .היכולת לפתח את עולם הדמיון האישי שאינו נתמך בטכנולוגיות כלשהן חשובה לעין ערוך. נקודה ועוד נקודה על נייר, קו כלשהוא,צורה,עוד קו ועוד נקודה,העין בוחנת הראש עובד ,היד השמאלית מסובבת את הנייר למטה למעלה.המוח מתאמץ לראות קצת מעבר, העין לפתע מבחינה בקשר מסוים,המוח מגיב היד הימנית מסמנת , כך לאט לאט מיוצרת ספריה עצמית ייחודית של רעיונות,מחשבות הקורמות עור וגידים ונתמכות על ידי סקיצות ומודלים שמהם נוצר תהליך עצמי של תכנון ויצירה . כדי לא להסתפק באפשרויות המקובלות והמוגבלות אותם מאפשר המחשב,יש לנסות ולפתח מנגנון בו תהליך יצירה עצמאי דורש מאתגר ומהנה יוכל להיתוסף לארגז הכלים שילווה את כל אחד מילדינו בעתידו. מטרות הסדנה : לפתח יכולת חשיבה ,הסתכלות וביצוע מחוץ לקופסא.