יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
ביום שלישי 13.12.16 התקיים יום מוקד עירוני בנושא "התייעלות אנרגטית". התכנית היא חלק מתכנית העשרות מדעיות טכנולוגיות עירוניות, המתקיימות בתפוח פיס-מרכז המצוינות המדעית.
שעה: 13:30 - 9:00
מיקום: תפוח פיס ערד

ביום המוקד נערכו ארבע תחנות פעילות במגוון נושאים: חידון אורקולי בנושא התייעלות אנרגטית, פעילות ניסויים במדע וטכנולוגיה אנרגיה פוטנציאלית ואנרגיה תרמית פעילות שטח בעקבות גילוי האש פעילות חקר בעקבות משאב המים במדבר - ערוגות פתיל יום המוקד הוא מפגש שני בסדרת העשרה לתלמידי שכבה ו' (שיתקיים גם בשכבה ז'). בהמשך לאירוע הוצעה הזמנה לחקר מדעי לתלמידי שכבה ו', לקראת יריד חקר מחוזי. האירוע הוא בתכנון תפוח פיס והפעלה משותפת של מס' גורמים: חברת חשמל בתכנית חס-חשמל, חברת "שורשים" בהנחיית ליאור אוקנין ואבשלום צוות העשרות יסודי - ענת אוקנין, אורלי פינצבסקי, רבקה אטיה- רכזת פדגוגית, עציון בשארי - בהפקת חידון אורקולי "פיצוחים", המבוסס על משרד האנרגיה ותשתיות, צוות מד"צים - בתכנית מצוינות מדעית, בהנחיית איריס חממה-אורט ערד, שליווה את תחנות ההפעלה וסייע בהפעלת האירוע. האירוע הינו ראשון בסדרת ימי שיא בנושא העשרות עירוניות. איריס חממה מנהלת תפוח פיס