יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
נבחרת PHOENIX 5654 מערד - אלופי ישראל 2015, משתתפים בתחרות עולמית בסנט-לויס

*YouTube:OSdfOFdZUMw*