יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
התקיימו בתאריכים 22-24.02.2016. איך זה היה

וידאו מתערוכה כאן