יום ב', ל’ בכסלו תשע”ח
התקיימו בתאריכים 22-24.02.2016. איך זה היה

וידאו מתערוכה כאן