יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
כמתוכנן ביום ה' באדר ב' תשע"ו התקיים "קרנבל צלילים" טרום פורים - שכלל פעילות העשרה חווייתית במדע ובמוסיקה בשיתוף ביה"ס לבאות "מנגן ושר"
שעה: 13:30 - 8:30

האירוע התקיים בתאריך 15.03.2016 בין השעות 8:30-11:30 עפ"י המערכת המצ"ב. כל כיתה קבלה 3 פעילויות:א. סדנת חקר מדעי טכנולוגי בנושא "קול, צליל ורעש", בהנחיית צוות תפוח פיס.ב. סדנת מוסיקה וצלילים, בהנחיית צוות לבאות והעשרות.ג. סדנת יצירה "בעקבות הקרנבל - רעשנים מעולם המסורת היהודית", בהנחיית תכנית מצוינות מדעית ובנות שלהבת. הרעשן במדע ואומנות.pdf